Nacalculatie

U herkent wellicht de volgende situatie: tussen het versturen van uw offerte en factuur zijn er heel wat activiteiten die ook administratie vergen. Belangrijk is om hier telkens voldoende overzicht te behouden om uw nacalculatie te kunnen uitvoeren. Lees hieronder verder voor een elegante oplossing voor dit probleem!

Voorcalculatie


In ROBAWS kan u marges toekennen aan de 4 letters van MOMA (Materiaal, onderaannemer, materieel en arbeid).

De mogelijkheden in onze calculatie tool zijn heel groot zodat elke gebruiker de calculatie op zijn manier kan volbrengen. Uw berekeningen in ROBAWS zijn net zo gemakkelijk als in Excel, dus voortaan doet u alles vanuit 1 tool!

Project overzicht


Hoe staat het financieel met uw project? Is alles gefactureerd? Is de offerteprijs hoger dan er werkelijk gefactureerd is? Kom het allemaal te weten in het projectoverzicht. Van hier uit is het gemakkelijk om te navigeren tussen verschillende modules. Een snelle bijsturing wordt zo mogelijk gemaakt.

Nacalculatie


Onze nacalculatie berekend alles tot het fijnste detail. Kom meer te weten wat er zich achter de cijfers schuilt. Onze nacalculatie houdt ook rekening met uw bestellingen, werk- & regiebonnen. 

Op elke module werkt u met automatische statussen die u ook op onze nacalculatie kan terugvinden. Uw heeft bijvoorbeeld enkele werkbonnen die nog op status 'open' staan en die nog gefactureerd moeten worden? Dankzij onze nacalculatie krijgt u hier een heel mooi overzicht op.